História predpisu 34/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.08.1954 - 31.12.2007