História predpisu 33/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.08.1954 - 31.12.1958