História predpisu 30/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.06.1954 - 30.06.1964