História predpisu 29/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.06.1954 - 31.12.1975