História predpisu 28/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.06.1954 - 30.09.1959