História predpisu 24/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.05.1954 - 30.06.1966