História predpisu 21/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.05.1954 - 01.05.1961