História predpisu 2/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.02.1954 - 31.12.1954