História predpisu 18/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1954 - 31.12.1975