16/1954 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.1957

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
Vládne nariadenie
zo dňa 13. marca 1954
o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 2 ods. 2, § 4 ods. 2 a 3 a § 33 ods. 1 zákona č. 13/1954 Zb., o národných výboroch (ďalej len „zákon“):
Rozdelenie územných obvodov doterajších jednotných národných výborov v českých krajoch
§ 1
Územné obvody doterajších jednotných národných výborov so sídlami v krajských mestách sa rozdeľujú na územné obvody mestských národných výborov a na územné obvody okresných národných výborov.
§ 2
(1)
Územné obvody jednotlivých mestských národných výborov sa určujú takto:
1.
Mestský národný výbor v Českých Budějoviciach.
Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Českých Budějovíc bez miestnej časti Litvínovice. K územiu mesta sa pripojuje územie osady Nemanice z obce Hrdějovice.
2.
Mestský národný výbor v Plzni.
Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Plzne.
3.
Mestský národný výbor v Karlových Varoch.
Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Karlových Varov.
4.
Mestský národný výbor v Ústí nad Labem.
Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Ústia nad Labem.
5.
Mestský národný výbor v Liberci.
Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Liberca a ďalej územie doterajších obcí Horní Hanychov, Karlinky a Kateřinky.
6.
Mestský národný výbor v Hradci Královej.
Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Hradca Královej bez miestnych častí Svobodné Dvory, Plotiště nad Labem, Plácky, Pouchov, Správčice, Věkoše a Roudnička.
7.
Mestský národný výbor v Pardubiciach.
Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Pardubíc bez miestnych častí Spojil, Nemošice, Popkovice, Svítkov, Rosice, Blatníkovská Lhota, Rybitví, Ohrazenice, Staré Hradiště, Trnová a Doubravice.
8.
Mestský národný výbor v Jihlave.
Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Jihlavy bez miestnej časti Hruškové Dvory. K územiu mesta sa pripojuje územie osady Sasov z obce Kosov.
9.
Mestský národný výbor v Brne.
Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Brna.
10.
Mestský národný výbor v Olomouci.
Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Olomouca.
11.
Mestský národný výbor v Gottwaldove.
Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Gottwaldova bez miestnych častí Jaroslavice, Kudlov, Tečovice, Kvítkovice a Otrokovice.
12.
Mestský národný výbor v Ostrave.
Jeho územný obvod tvorí doterajšie územie mesta Ostravy bez miestnych častí Stará Bělá, Nová Bělá a Výškovice.
(2)
Z miestnych častí, ktoré sa podľa odseku 1 vylučujú z územného obvodu mesta, vytvorí krajský národný výbor nové obce v okrese zriadenom podľa § 3. Doterajšie obce, ktoré sa novo začleňujú do územného obvodu mestského národného výboru, stávajú sa miestnymi časťami mesta.
§ 3
(1)
Zvyšok územných obvodov doterajších jednotných národných výborov tvorí územie okresov: České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc, Gottwaldov a Ostrava. Tieto okresy sú územnými obvodmi okresných národných výborov so sídlom v krajskom meste.
(2)
Územný obvod doterajšieho Jednotného národného výboru v Opave tvorí územie okresu Opava, ktorý je územným obvodom Okresného národného výboru v Opave.
§ 4
Zmeny území niektorých okresov
V kraji: sa vylučujú z okresu: obce: a pripojujú sa k okresu:
Pražskom Mladá Boleslav Kochánky a Mečeříž Brandýs nad Labem
Vlašim Čeřenice Kutná Hora
Českobudějovickom Týn nad Vltavou Poněšice České Budějovice
Prachatice Jaronín Český Krumlov
Libereckom Semily Vranové Sněhov Turnov
Hradeckom Rychnov nad Kněžnou Jedlová v Orlických Horách Dobruška
Brnenskom Moravský Krumlov Troskotovice Židlochovice
Olomouckom Bruntál Malá Morávka Rýmařov
Ostravskom Bílovec Poruba Pustkovec Ostrava
§ 5
Zmeny území niektorých krajov
Územia krajov Pražského, Pardubického a Jihlavského sa menia takto:
a)
obce Paběnice, Újezdec a Senetín sa vylučujú z okresu Čáslav (Pardubický kraj) a pripojujú sa k okresu Kutná Hora (Pražský kraj);
b)
obec Černičí sa vylučuje z okresu Ledeč nad Sázavou (Jihlavský kraj) a pripojuje sa k okresu Vlašim (Pražský kraj).
§ 6
Vykonávanie územných zmien
(1)
Pri vykonávaní územných zmien (§ 4 ods. 2 a 3 zákona), ako aj pri zriaďovaní spoločných miestnych národných výborov pre niekoľko obcí (§ 2 ods. 4 zákona) dbajú krajské národné výbory na to, aby tieto zmeny boli v súlade s požiadavkami rozvíjajúceho sa socialistického hospodárstva, viedli k zjednodušeniu územnej organizácie národných výborov, zabezpečovali účinný a účelný výkon štátnej správy a boli v súlade s dôležitými miestnymi záujmami obyvateľstva.
(2)
Účinnosť opatrení uvedených v odseku 1 určia krajské národné výbory spravidla od 1. januára budúceho roku. Potrebné vykonávacie predpisy vydá Ministerstvo vnútra vyhláškou.
§ 7
Záverečné ustanovenia
(1)
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 17. mája 1954.
(2)
Usporiadanie územných obvodov vytvorené predpismi o územnej organizácii národných výborov platnými pred 17. májom 1954 sa podľa ustanovenia § 4 ods. 1 druhej vety zákona o národných výboroch nemení. Minister vnútra vyhlási stav územnej organizácie vyplývajúci z tohto ustanovenia zákona a zo zmien vykonaných na základe tohto zákona.
(3)
Toto nariadenie vykoná minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Široký v. r.

Barák v. r.