História predpisu 15/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1954 - 31.12.1954