História predpisu 11/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.03.1954 - 31.08.1961