História predpisu 10/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.02.1954 - 04.10.1983