História predpisu 94/1953 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1954 - 31.03.1964