História predpisu 85/1953 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.10.1953 - 30.06.1964