História predpisu 75/1953 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.09.1953 - 31.12.2000