História predpisu 73/1953 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1953 - 14.10.1990