História predpisu 38/1953 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1953 - 31.12.1965