História predpisu 3/1953 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1953 - 30.06.1964