História predpisu 13/1953 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.02.1953 - 30.06.1964