História predpisu 10/1953 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.02.1953 - 30.06.1964