História predpisu 87/1952 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1953 - 01.05.1961