História predpisu 59/1952 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.11.1952 - 31.03.1964