História predpisu 51/1952 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1953 - 30.06.1966