História predpisu 5/1952 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.04.1952 - 30.06.1966