História predpisu 39/1952 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1952 - 31.12.1965