História predpisu 17/1952 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.05.1952 - 31.03.1964