História predpisu 77/1951 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.10.1951 - 30.06.1966