História predpisu 61/1951 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.07.1951 - 31.05.1992