História predpisu 57/1951 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1951 - 30.12.1952