História predpisu 40/1951 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.05.1951 - 30.06.1964