História predpisu 2/1951 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1951 - 19.09.1952