História predpisu 129/1951 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1952 - 12.10.1960