História predpisu 90/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.07.1950 - 31.12.1953