História predpisu 89/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1950 - 30.06.1961