História predpisu 80/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1950 - 23.12.1952