História predpisu 8/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.1950 - 31.12.2001