História predpisu 79/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.06.1950 - 16.03.1951