História predpisu 78/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.06.1950 - 31.05.1953