História predpisu 76/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1950 - 31.08.1959