História predpisu 75/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.06.1950 - 31.12.1952