História predpisu 73/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1950 - 30.06.1964