História predpisu 65/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.07.1950 - 31.12.1960