História predpisu 61/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.06.1950 - 31.12.1989