História predpisu 60/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.06.1950 - 31.12.1951