História predpisu 59/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.06.1950 - 30.06.1965