História predpisu 55/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.07.1950 - 31.12.1993