História predpisu 54/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.05.1950 - 31.12.1991