50/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.06.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50.
Vyhláška ministra financií
zo dňa 25. mája 1950
o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949.
Minister financií vyhlasuje po dohode s ministrami zahraničných vecí a zahraničného obchodu podľa vládnej vyhlášky č. 292/1949 Sb., o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode:
a)
Dňom 25. mája 1950 nadobudnú dočasnú účinnosť ustanovenia prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k hore uvedenému protokolu o podmienkach prístupu, ktoré sa týkajú týchto položiek československého colného sadzobníka: ex 97a) tekuté a polotuhé smesi mastných a živičných kyselín; ex 300a)4 stavebné platne zo sadry potiahnuté papierom; ex 351a)1 dýhy i dosky zo sglejených dýh z brezového dreva; ex 356a)1 cievky z brezového dreva;
b)
dňom 28. mája 1950 nadobudnú dočasnú účinnosť ustanovenia tej istej prílohy, ktoré sa týkajú týchto položiek československého colného sadzobníka: ex 25 jačmeň na siatie; ex 26 ovos na siatie; ex 42b) kapusta čerstvá; ex 47b) semeno sezamové; 50; ex 52 semená repné a semeno cvikly; 65; ex 73b) sliepky, aj kohúty, kapúny a kurčatá; 79a); Poznámka k sadz. pol. 79b); 88; Poznámka 3 za sadz. čís. 90; ex 91 tuk rybí a veľrybí; ex 119a) Samsoe, stepný syr; ex 131b) sardinky ostatné, haringy, makrely, šproty, tuniak;
c)
dňom 30. mája 1950 nadobudnú dočasnú účinnosť ustanovenia tej istej prílohy, ktoré sa týkajú týchto položiek československého colného sadzobníka: ex 11 citróny; ex 12 pomaranče, mandarínky; Poznámka k sadz. čís. 12; 16a); ex 17b) jedlé gaštany; ex 36 lieskové oriešky nevylúpané i vylúpané; ex 37 (všetky položky a podpoložky); ex 40a) 1 zemiaky; 41b); ex 43a)3 karfiol, paradajky; 49a); ex 49b) červená ďatelina; ex 104 olej olivový; 109a); ex 109b)1 vína v sudoch; ex 118 mortadella, zamponi atď.; ex 119a) Bel Paese a všetky zvyšujúce druhy syrov; ex 129 konzervy z paradajok; 130a); ex 131b) konzervy z paradajok; ex 162 výťažok z dreva gaštanového; ex 202 konope; 266; 506a); ex 598g) kyselina vínna,
a to pre tovar pochádzajúci zo všetkých štátov, ktoré požívajú pri dovoze do československého colného územia najvyššie výhody v odbore colných sadzieb.
K týmto štátom pristupujú od 28. mája 1950 Nicaragua a od 30. mája 1950 Taliansko.
Kabeš v. r.