História predpisu 5/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.01.1950 - 31.07.1957